Ani­ja Lions-klu­bi ai­tas Aeg­vii­du las­teae­da

1052

Ani­ja Lions-klu­bi liik­med ehitasid Aeg­vii­du las­teae­da uue lii­va­kas­ti ja pa­nid paika ka­he rüh­ma va­he­li­se aia pos­tid-la­tid. Ku­na hil­ju­ti ava­ti las­teaias uus rühm sõi­me­ea­lis­te­le, oli va­ja män­gu­ala, üt­les Lions-klu­bi lii­ge Enn Pung. Lion­sid ehi­ta­sid uue lii­va­kas­ti ja täit­sid lii­va­ga. „Ku­na meid oli vä­he, ei jõud­nud pui­tae­da val­mis, loo­da­me, et ko­ha­li­kud lõ­pe­ta­vad,“ sõ­nas ta. Koos nel­ja lõ­vi-klu­bi liik­me­ga olid las­teaias tööl kaks Aeg­vii­du meest, neist üks val­la­va­va­nem Rii­vo Noor.

Eelmine artikkelLok­sa koo­li poi­sid olid edu­kad rah­vus­va­he­li­sel mi­li­taar­võist­lu­sel
Järgmine artikkelVali­mis­lii­tu­de re­gist­ree­ri­mi­ne lõ­peb nel­ja­päe­val