Ani­ja Lion­sid kut­su­vad hea­te­ge­vus­li­ku­le kont­ser­di­le

383
Enn Pung

Lau­päe­val, 14. det­semb­ril on Ani­ja mõi­sa ai­das folk­an­samb­li Puu­luup kont­sert. Te­gu on hea­te­ge­vus­li­ku kont­ser­di­ga, mil­le kor­ral­dab Ani­ja Lions klu­bi. Enn Pung Lions klu­bist sel­gi­tas, et klu­bi on kont­ser­di eest ta­su­nud, igaüks, kes os­tab Pi­le­ti­le­vist või en­ne kont­ser­ti ko­ha­pealt pi­le­ti, osa­leb pi­le­ti­ra­ha­ga hea­te­ge­vu­ses. Kont­ser­di tu­lu lä­heb Ani­ja val­la vä­he­kind­lus­ta­tud las­te heaks. „Ole­me va­rem tei­nud las­te­le ka jõu­lu­pak­ke, kuid ar­va­me, et kom­me ja pi­par­koo­ke saa­vad nad ka mu­jalt. Meie soo­vi­me nei­le pak­ku­da ela­mu­se – sõl­tu­valt kont­ser­di­tu­lu suu­ru­sest vii­me lap­sed kas kin­no või teat­ris­se,“ lau­sus ta. Enn Pung kut­sus kõi­ki üles kont­ser­di­pi­le­ti ost­mi­se­ga lap­si toe­ta­ma: „Saa­te ka kont­ser­die­la­mu­se ning pa­ku­me ko­ha­peal koh­vi ja pi­par­koo­ke.“

Eelmine artikkelPika­ve­re kool mä­les­tas MAIT PÜÜ­MAN­NI
Järgmine artikkelRaa­si­ku kel­gu­mä­gi saab sel­leks tal­veks val­mis