Ani­ja abi­val­la­va­ne­maks saab ENN PUNG

1039
Enn Pung

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu ni­me­tas val­la­va­nem Rii­vo Noo­re et­te­pa­ne­kul abi­val­la­va­ne­maks prae­gu­se ma­jan­duss­pet­sia­lis­ti Enn Pun­ga (pil­dil). Val­la­va­nem mär­kis, et ar­ves­ta­des poo­le­lio­le­vaid pro­jek­te, mis on va­ja lä­hiaas­ta­tel lõ­pe­ta­da, on mõist­lik, kui abi­val­la­va­nem va­li­tak­se val­la­ma­jast. „Hea mees­kon­na­töö eel­dus on, et ini­me­sed usal­da­vad üks­teist. Olen En­nu­ga aas­taid koos töö­ta­nud ja mul on te­ma suh­tes sa­jap­rot­sen­di­li­ne usal­dus,“ üt­les Rii­vo
Noor. Uue ma­jan­duss­pet­sia­lis­ti leid­mi­seks kor­ral­da­tak­se kon­kurss. Enn Pung tu­li Ani­ja val­la­va­lit­sus­se töö­le pä­rast Ani­ja ja Aeg­vii­du val­la lii­tu­mist 2017. aas­tal. En­ne se­da töö­tas viis aas­tat Aeg­vii­du val­la­va­lit­su­ses ma­jan­dus­spet­sia­lis­ti­na. Ta on ol­nud ka Keh­ra lin­na abi­lin­na­pea. Enn Pung hak­kab abi­val­la­va­ne­ma­na töö­le 27. maist ning te­ma ame­ti­pal­gaks kin­ni­tas vo­li­ko­gu 2075 eu­rot.