Ani­ja­le võib tul­la päi­ke­se­jaam

1377

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu ot­sus­tas kor­ral­da­da ava­li­ku eel­lä­bi­rää­ki­mis­te­ga enam­pak­ku­mi­se Ani­ja mõi­sa vas­tas asu­va­le Koo­li kin­nis­tu­le rent­ni­ku leid­mi­seks. Kin­nis­tu suu­rus on 70 000 ruut­meet­rit, maad võib ren­di­le an­da osa­li­selt. Maa ka­su­ta­mi­se ees­märk on Ani­ja mõi­sa­komp­lek­si tee­nin­da­mi­ne. Val­la­va­nem Ar­vi Ka­ro­tam sel­gi­tas, et kin­nis­tu­le on soo­vi­tud ra­ja­da päi­ke­se­jaa­ma. Ka val­la­va­lit­sus on leid­nud – ku­na elekt­ri­ku­lud on Ani­ja mõi­sa ülal­pi­da­mi­seks üs­na ar­ves­ta­ta­vad, võiks Ani­jal ol­la päi­ke­se­jaam, mil­lest mõis saaks elekt­rit ot­se, il­ma võr­gu­tee­nu­se­ta. Päi­ke­se­jaa­ma ra­ja­mi­seks on tin­gi­mu­sed Koo­li kin­nis­tul ole­mas, seal on elekt­ri ala­jaam, sõ­nas val­la­va­nem. Enam­pak­ku­mi­se võit­ja­ga sõl­mi­tak­se le­ping 30 aas­taks, muud tin­gi­mu­sed sel­gu­vad lä­bi­rää­ki­mis­te käi­gus.

Eelmine artikkelAeg­vii­du aas­ta­küm­neid oo­da­tud spor­di­hoo­ne­ sai nur­ga­ki­vi
Järgmine artikkelÄi­ke­se­torm te­gi kah­ju Val­ge­jõel ja Va­na­kü­las