Andineeme jalgtee ehitusest

213
An­di­nee­mel asu­va Me­reää­re aren­du­se es­kiis. Park­la on esiplaanil pa­re­mal. Jalg­tee kul­geb park­last me­re­rannani aren­du­sa­la pa­rem­pool­se pii­ri kõr­valt. Ela­mu­te (eskiisil kollane) pai­gu­tus krun­ti­del on ting­lik.

Andineeme uuest rajatavast parklast mereni kulgeva kergliiklustee ehitusega võeti maha kümmekond puud. Valla planeeringute spetsialist Kadi Raudla selgitab, et koos ehitajaga otsiti variante, kuidas puid alles jätta: „Kahjuks ei olnud see võimalik, sest ehitaja pidi arvestama valla omandis oleva maa piiridega. Samuti ei olnud võimalik säilitada puid, mis olid vahetult tee ääres ega oleks ehitust üle elanud. Oluline on, et randa viib avalik tee ja valmib ka parkla. Varem asusid parkimiskoht ja teerada eramaal, kuid omanik on Mereääre kinnistu krundid ära müünud.“ Valla teede- ja majandusspetsialist Madis Praks ütles, et ehitustööd on lõppjärgus. Parkla juurde tehakse koht teisaldatavate WCde ja prügikastide jaoks. Parklat ja kergliiklusteed ehitab OÜ Kuusalu Veod, Kuusalu vallale lähevad tööd maksma 72 000 eurot.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu koo­li 3. klas­sid har­ju­ta­vad ve­tel­pääs­tet
Järgmine artikkelPur­je­kas Ad­mi­ral Bel­lings­hau­sen pea­tus en­ne Ark­ti­ka rei­si Ha­ra sa­da­mas