Andi­nee­me kü­la­va­ne­maks va­li­ti LAU­RI LAUP­MAA

727

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kin­ni­tas An­di­nee­me kü­la­va­ne­maks Lau­ri Laup­maa. An­di­nee­me kü­la koo­so­lek toi­mus 5. jaa­nua­ril, val­da esin­das vo­li­ko­gu esi­mees Mar­gus Soom. Kü­las on 25 ela­nik­ku, koo­so­le­kul osa­le­sid neist 11. Lau­ri Laup­maa oli kü­la­va­ne­ma ko­ha­le ai­nus kan­di­daat, ta va­li­ti ame­tis­se ühe­hääl­selt ehk 10 poolt­hää­le­ga. Kan­di­daat hää­le­ta­mi­ses ei osa­le­nud. An­di­nee­me se­ni­ne kü­la­va­nem Mart Al­mers kom­men­tee­ris, et on sel­les ame­tis ol­nud aas­taid ja aeg on teis­tel te­gut­se­da.

Eelmine artikkelOma­nik loo­bus Kot­ka pai­su müü­gist rii­gi­le
Järgmine artikkelKui­das võt­ta