AND­RUS MOS­SO­VI­LE Kau­ban­dus­ko­ja au­märk

1305

Raa­si­ku val­la Ka­le­si kü­la ela­nik, AS Sil­be­rau­to Ees­ti juht And­rus Mos­sov sai Ees­ti kau­ban­dus-töös­tus­ko­ja II klas­si au­mär­gi, mi­da an­tak­se väl­ja kõr­ge­le rii­gi­te­ge­la­se­le, et­te­võt­ja­le või et­te­võt­te te­gev­ju­hi­le Ees­ti ma­jan­du­se aren­gu­le kaa­sa ai­ta­mi­se ning tee­ne­te eest. And­rus Mos­sov on töö­ta­nud Sil­ber­au­tos paar­küm­mend aas­tat. Au­mär­gid an­ti üle kau­ban­dus­ko­ja liik­me­te ke­vad­bal­lil. Kau­ban­dus-töös­tus­ko­da, ku­hu kuu­lub üle Ees­ti üle 3200 et­te­võt­te, on ja­ga­nud au­mär­ke aas­tast 1999.

Eelmine artikkelANNE­LI PIL­LI­ROOG: „Hindan Ani­ja mõi­sa ehe­dust.“
Järgmine artikkelSIRK­KA PINT­MAN­NI Va­ga Aed on Aju­ja­hi saa­tes