AND­RES ALL­MÄ­GI lah­kub val­la­vo­li­ko­gust

1015

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gus­se va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du va­li­tud And­res All­mä­gi esi­tas val­la va­li­mis­ko­mis­jo­ni­le aval­du­se va­bas­ta­da ta vo­li­ko­gu­liik­me ko­hus­tus­test. Te­ma ase­mel saab vo­li­ko­gu liik­meks asen­dus­lii­ge Hel­ges Mänd­mets va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du. And­res All­mä­gi üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et on 25 aas­tat ol­nud ko­ha­li­kus po­lii­ti­kas ning soo­vib ra­hu­li­ku­mat elu: „Las vo­li­ko­gus te­gut­se­vad ärk­sa­mad, kel on roh­kem en­tu­sias­mi. Eks min­gil mää­ral mõ­ju­ta­sid mu ot­sust ka po­lii­ti­li­sed muu­tu­sed Kuu­sa­lu val­las.“ And­res All­mä­gi va­li­ti Lok­sa val­la­vo­li­ko­gu liik­meks esi­mest kor­da ok­toob­ris 1993, ta on li­gi viis aas­tat pi­da­nud Lok­sa val­la­va­ne­ma ame­tit, ol­nud ka vo­li­ko­gu esi­mees ja asee­si­mees. Ala­tes aas­tast 2005, kui Lok­sa ja Kuu­sa­lu vald ühi­ne­sid, on te­da va­li­tud Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gus­se.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­las moo­dus­ta­tak­se noor­te­vo­li­ko­gu
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la fo­to­kon­kur­si rah­va­hää­le­tus