Algab La­hin­gu­väl­ja sam­ba jaoks an­ne­tus­te ko­gu­mi­ne

1531

Ani­ja val­la­va­lit­su­se liik­med käi­sid koos Ani­ja Muin­sus­kait­se Selt­si liik­me­te­ga Viim­sis Ees­ti Sõ­ja­muu­seu­mis. Eks­per­did kin­ni­ta­sid seal, et Keh­ra la­hing oli Va­ba­dus­sõ­jas olu­li­ne mur­de­la­hing, kus pea­ta­ti pu­nas­te eda­si­pää­se­mi­ne Tal­lin­nas­se. Järg­mi­sel nä­da­lal kuu­lu­tab val­la­va­lit­sus väl­ja an­ne­tus­te ko­gu­mi­se, et taas­ta­da Keh­ra la­hin­gu auks püs­ti­ta­tud La­hin­gu­väl­ja mä­les­tus­sam­mas. Plaan on an­ne­tu­si ko­gu­da Või­du­pü­ha, 23. juu­ni­ni, loo­de­tak­se saa­da küm­nen­dik va­ja­li­kust li­gi 120 000 eu­rost.

Eelmine artikkelPOLITSEIKROONIKA
Järgmine artikkelViru ra­bas val­mis esi­me­ne laud­tee 40 aas­tat ta­ga­si