Ala­ve­res po­le enam kaug­küt­te­piir­kon­da

456

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu ar­vas Ala­ve­re kü­la kaug­küt­te­piir­kon­nast väl­ja. Abi­val­la­va­nem Rii­vo Noor sel­gi­tas – ku­na Ala­ve­re kat­la­ma­ja kü­tab vaid koo­li, las­teae­da ja rah­va­ma­ja, ei ole kaug­küt­te­piir­kon­na ole­ma­so­lu mõist­lik. Kaug­küt­te­piir­kon­nas peab soo­ja­hin­na kin­ni­ta­ma kon­ku­rent­si­amet. „Ana­lüü­sid näi­ta­vad, et sääs­ta­me küt­te­ku­lu­delt 13-15 prot­sen­ti, kui ta­su­me ku­lu­põ­hi­selt. Küt­te­hin­na on kõr­geks vii­nud soo­ja vee toot­mi­ne su­vel. Po­le mõist­lik su­vel kat­la­ma­ja töös hoi­da, vaid pai­gal­da­da asu­tus­tes­se elekt­ri­boi­le­rid,“ rää­kis Rii­vo Noor. Ta li­sas, et Vel­ko AV plaa­nib Ala­ve­re ini­me­sed kok­ku kut­su­da ja aru­ta­da, kas kor­ter­ma­ja­de ela­ni­kud olek­sid hu­vi­ta­tud tsent­raal­se küt­te­süs­tee­mi­ga lii­tu­mi­sest.