Al­ga­sid B-klas­si meist­ri­võist­lu­sed kä­si­pal­lis

1565

18.-19.   veeb­rua­ril   oli   Ees­ti kä­si­pal­li­meist­ri­võist­lus­te ava­etapp B-klas­si võist­kon­da­de­le. Noor­me­hed võist­le­sid Viim­sis, neiud Ta­pal.
Noor­mees­te võist­kon­di osa­leb 7, män­gi­tak­se tur­nii­ri­süs­tee­mis, kõik män­gi­vad oma­va­hel kor­ra lä­bi. Avae­ta­pi jä­rel asus võist­lust 10 punk­ti­ga juh­ti­ma Põl­va spor­di­kool. Järg­neb 8 punk­ti­ga SK Ta­pa. Võrd­selt 4 punk­ti on HC Keh­ra, Aru­kü­la SK ja Vil­jan­di spor­di­koo­lil, HC Tal­las/Viim­si on punk­ti­ta. Keh­ra mees­kond alis­tas Tal­las/Viim­si 30:18, see­jä­rel kao­tas Põl­va­le 15:33 ja Ta­pa­le 24:32, eel­vii­ma­ses män­gus alis­ta­ti Vil­jan­di 28:19, kuid siis kao­ta­ti Aru­kü­la­le 32:24. Aru­kü­la mees­kond kao­tas eel­ne­valt Põl­va­le 18:31, Vil­jan­di­le 19:21 ja Ta­pa­le 24:34, kuid alis­tas HC Tal­las/Viim­si 27:21. Järg­mi­sed eta­pid on 25.-26. märt­sil Ta­pal ja 13.-14. mail Vil­jan­dis.
Ka tü­tar­las­te 5 võist­kon­na seas on pä­rast esi­mest etap­pi lii­der Põl­va spor­di­kool, kel on 8 punk­ti. HC Keh­ra kao­tas kõik 4 män­gu ning on punk­ti­ta. Ta­pa­le jää­di al­la 17:31, Re­val-Sport/Tal­lin­na SK­le 25:32, Põl­va­le 16:42 ja Re­val-Sport/Las­na­mäe­le 26:32. Järg­mi­ne etapp on 6.-7. mai­ni Põl­vas.

Eelmine artikkelLok­sa linna ja Kuu­sa­lu valla ­liit­mi­se mõ­ju­dest
Järgmine artikkelSIR­JE VOOL­MAAL on Keh­ras kor­ra­ga kaks näi­tust