Akt­sioon Ani­ja val­la pe­re jaoks

793

Ala­ve­re las­teaia­pe­re al­ga­tas akt­sioo­ni oma töö­ta­ja ai­ta­mi­seks. „Mer­le elab Lü­ka­ti kü­las, pä­rast me­he sur­ma kas­va­tab ük­si kah­te väi­kest last. Nad ela­vad kol­me­ke­si väi­ke­ses toa­ke­ses. Ku­na tü­tar lä­heb sü­gi­sel koo­li, on va­ja omaet­te tu­ba. See on või­ma­lik te­ha pöö­nin­gu­le,“ rää­kis et­te­võt­mi­se al­ga­ta­ja, las­teaia di­rek­tor Eda-Mai Tam­mis­te. Ta üt­les, et te­le­saa­de Ko­du­tun­ne on val­mis tu­le­ma mai­kuus ap­pi, kuid en­ne on va­ja va­he­ta­da ma­ja ka­tus, pöö­ning pu­has­ta­da ja ehi­ta­da trepp tei­se­le kor­ru­se­le. Sel­leks kor­ral­da­tak­se 7. ap­ril­lil tal­gud, ku­hu oo­da­tak­se kõi­ki, kes os­ka­vad nõu ja jõu­ga abiks ol­la. Ko­du­tun­de ap­pi­tu­lek eel­dab ka oma­pool­set pa­nust, kok­ku on va­ja 4000 eu­rot. „Pe­rei­sa, kes su­ri ras­ke hai­gu­se ta­ga­jär­jel, töö­tas Keh­ra pääs­te­ko­man­dos ja oli abi­va­ja­ja­te jaoks ala­ti ole­mas. Nüüd va­ja­vad abi te­ma lap­sed. Ole­me tä­nu­li­kud iga väik­se­ma­gi an­ne­tu­se eest,“ sõ­nas Eda-Mai Tam­mis­te. Toe­tu­si oo­da­tak­se Ani­ja val­la­va­lit­su­se ar­vel­du­sar­ve­le märk­sõ­na­ga „Lap­sed Lü­ka­ti kü­last“.

Eelmine artikkelKESKERAKONNA Har­ju piir­kon­nal uus juht
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­la aja­loo­kon­ve­rents oli 3 näi­tu­se ja 5 et­te­kan­de­ga