AILE PILBERG lahkus vallatöölt

878

Alates 27. novembrist ei ole Aile Pilberg enam Kuusalu valla turismi- ja ettevõtluskoordinaator. „Aile on ettevõtjate coach ehk nõustaja, juhendaja ja saab seda teenust pakkuda kõigile valla ettevõtjatele. Vallavalitsusse vajame praegu pigem ettevõtjatega koostööprojektide kirjutajat ja koordineerijat,“ ütles vallavanem Monika Salu. Aile Pilberg sõnas, et kirjutas lahkumisavalduse: „Mu tahe ja valmisolek koordineerida vallas turismi ning ettevõtlust olid suured, aga arusaamad ja prioriteedid kahjuks erinesid.“