Avaliku kasutuse lepingud Kuusalu vallas

3092

Kuusalu volikogu andis ühehäälselt vallavalitsusele volitused sõlmida nelja MTÜga investeeringuobjektide kohta avaliku kasutuse lepingud. MTÜd taotlevad külade uuendamise ja arendamise investeeringutoetuse saamiseks ELi raha. Üks nõue on, et toetatav objekt oleks avalikus kasutuses. Volikogu oli nõus võtma viieks aastaks avalikku kasutusse MTÜ Muusa Kapriis spordihoone Viinistul ehk endise töökoja, MTÜ Kiiu Veski ajaloolise torni, MTÜ Sigula Küla Ühendus tulevase külamaja ning MTÜ Sõitme Küla Seltsi hallatava rannaala, mida plaanitakse välja ehitada puhkealana.