AIDI GER­DE TUISK või­tis kri­tee­riu­mi­sõi­dus Ees­ti MV pronks­me­da­li

439
AIDI GERDE TUISK.

KAI­DO LAAS

Lau­päe­val, 18. mail sel­gi­ta­ti El­va 61. tä­na­va­sõi­dul tä­na­vu­sed Ees­ti meist­rid me­da­lio­ma­ni­kud kri­tee­riu­mi­sõi­dus. Esi­mest aas­tat nais­juu­nio­ri­de klas­sis võist­lev Ai­di Ger­de Tuisk Kuu­sa­lust (CFC Spor­dik­lu­bi) sai koos nais­te eliitk­las­si­ga sõi­tes 10rin­gi­li­sel võist­lus­maal oma tä­na­vu­se esi­me­se me­da­li, esin­da­des.

Päe­va alus­ta­sid ku­ni 12aaas­ta­sed jalg­rat­tu­rid Ar­bi mäel 3x 2 ki­lo­meet­ri pik­ku­sel rin­gil, kus Kuu­sa­lu Rat­tak­lu­bi poi­sid Mar­kus Alek­san­der Saar ja And­reas Vil­bas­te said 2. ja 3. ko­ha. Ru­ben Käärst lõ­pe­tas sõi­du 4. ja Sten Erik Soi­ver 10. ko­ha­ga. M14 pois­te kuue rin­gi pik­ku­sel sõi­dul sai Evar Saul 6. ko­ha­ga.

Mees­juu­nio­ri­de 18 x 2 ki­lo­meet­ri pik­ku­sel sõi­dul, kus iga paa­ris­rin­gi lõ­pus toi­mu­nud va­he­fi­ni­šis said punk­te ne­li esi­mest, hal­vas Ste­fan Loo­tu­se kind­la­na tun­du­nud me­da­li rat­ta­raa­mi kül­jes lii­ku­ma ha­ka­nud aja­võ­tu kiip, mis­tõt­tu tu­li tal pea­tu­da ja siis tei­si ta­ga aja­ma ha­ka­ta. Ste­fan Loo­tus sai peag­ru­pi kät­te, sõi­tis ük­si eest ära, võt­tis va­he­fi­ni­šis kaks kor­da mak­si­mum­punk­tid, kuid jäi 17 punk­ti­ga ik­ka­gi nel­jan­daks, pronks­me­dal jäi ühe, hõ­be 4 punk­ti kau­gu­se­le. Esi­mest aas­tat juu­nio­ri­de seas võist­lev Ar­tur Kupp, kes esin­dab nüüd CFC Spor­dik­lu­bi Jaan Kir­si­puu Rat­ta­koo­li, lõ­pe­tas 7. ko­ha­ga.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la­tee­de su­vi­sest re­mon­dist
Järgmine artikkelAlavere kooli ja küla raamatukogud ühendatakse