AIDI GER­DE TUISK või­tis Ees­ti meist­ri­võist­lus­telt 2 hõ­be­me­da­lit

212
AIDI GERDE TUISK

KAI­DO LAAS

27. ja 29. juu­nil Vil­jan­dis toi­mu­nud Ees­ti meist­ri­võist­lus­telt maan­tee­sõi­dus või­tis Kuu­sa­lu neiu Ai­di Ger­de Tuisk kaks hõ­be­me­da­lit. CFC Spor­dik­lu­bi esin­dav Ai­di Ger­de Tuisk saa­vu­tas 2. ko­ha nais­juu­nio­ri­de 12,4 km eral­dis­tar­di­ga sõi­dus ja 70,4 km ühis­star­di­ga sõi­dus sa­mu­ti juu­nio­ri­de ar­ves­tu­ses. Sel­les sõi­du lõ­pe­tas ta koos Nai­se­lii­di­ga sõi­tes 20 osa­le­ja­ga 8. ko­ha­ga.

Mees­juu­nio­ri­de 111.8 km dis­tant­sil sai Ste­fan Loo­tus Kuu­sa­lu Rat­tak­lu­bist 5. ko­ha ja Ar­tur Kupp CFC Spor­dik­lu­bist 6. ko­ha. 20 km eral­dis­tar­di­ga sõi­dus said Ste­fan Loo­tus ja Ar­tur Kupp vas­ta­valt 7. ja 9. ko­ha. M14 klas­si 12,4 km eral­di­star­di­ga sõi­du lõ­pe­tas Evar Saul 41 star­ti­ja seas 8. ko­ha­ga, M12 pois­test said And­reas Vil­bas­te ja Mar­kus Alek­san­der Saar sel­les sõi­dus vas­ta­valt 18. ja 21. ko­ha, kuid oma klas­sis olid tei­ne ja kol­mas. M14 klas­si 35,4 km ühiss­tar­di­ga sõi­du lõ­pe­tas Evar Saul 10. ko­ha­ga, Mau­ro Erik Saar oli sel­les sõi­dus 22.