AIDI GER­DE TUISK või­tis Ees­ti meist­ri­võist­lus­te hõ­be­me­da­li

801

KAI­DO LAAS

Lau­päe­val, 13. ok­toob­ril toi­mu­nud Ees­ti meist­ri­võist­lus­tel cyc­loc­ros­sis ehk rat­tak­ros­sis, mis pee­ti Saue val­las Sau­na­punk­ti ter­vi­se­ra­da­del, tee­nis Kuu­sa­lu kesk­koo­li 10. klas­si neiu Ai­di Ger­de Tuisk oma tä­na­vu­se hooa­ja viien­da me­da­li, see­kord N16 hõ­be­da.

Me­da­li võit­mi­seks tu­li CFC Spor­dik­lu­bi Jaan Kir­si­puu Rat­ta­koo­li esin­da­jal Ai­di Ger­de Tui­sul lä­bi­da 5×2,5 ki­lo­meet­ri pik­ku­ne vä­ga teh­ni­li­ne ring. Sel­leks ku­lus tal 40.24 mi­nu­tit. Ar­tur Kupp, kes esin­dab sa­mu­ti CFC Spor­dik­lu­bi, sai M16 noor­mees­test 42 osa­le­ja seas 13. ko­ha. Viie rin­gi lä­bi­mi­seks ku­lus tal ae­ga 37.20 mi­nu­tit.

Esi­mest aas­tat juu­nio­ri­de seas võis­tel­nud Ste­fan Loo­tus Kuu­sa­lu Rat­tak­lu­bist sai 23 võist­le­ja kon­ku­rent­sis 7. ko­ha. Te­mal ku­lus kuue rin­gi lä­bi­mi­seks 42.47 mi­nu­tit.

Järg­mi­sel nä­da­la­va­he­tu­sel pee­tak­se Rap­las noo­re­ma­te va­nu­sek­las­si­de Ees­ti meist­ri­võist­lu­sed cyc­loc­ros­sis.

Eelmine artikkelRa­ve­ni nõu­kok­ku kaks soo­via­val­dust
Järgmine artikkelVal­ge­jõk­ke ja Loo­bu jõk­ke vii­di noor­ka­lu