AIDI GER­DE TUISK sõi­dab Eu­roo­pa Noor­te Olüm­pia­fes­ti­va­li­le

1063

KAI­DO LAAS

Ees­ti Olüm­pia­ko­mi­tee lä­he­tab 23.- 29. juu­lil Un­ga­ris Gyö­ris toi­mu­va­le Eu­roo­pa noor­te olüm­pia­fes­ti­va­li­le 49 noor­sport­last seits­mel spor­dia­lal. Ees­ti koon­di­ses­se pää­ses ka Kuu­sa­lu val­la jalg­rat­tur Ai­di Ger­de Tuisk, kes alus­tas oma spor­di­teed Kuu­sa­lu Rat­tak­lu­bis ja tä­na­vu jät­kab Jaan Kir­si­puu Rat­ta­koo­lis.
Lau­päe­val, 15. juu­lil lõ­pe­tas Ste­fan Loo­tus Es­to­nian Cup Ka­le­vi­po­ja Rat­ta­ma­ra­to­ni 60 km põ­hi­sõi­du 399 lõ­pe­ta­ja hul­gas 30. ko­ha­ga, saa­des aja­ga 2:09.14 juu­nio­ri­dest esi­ko­ha. 37 km pool­ma­ra­to­nil tu­li Ar­tur Kupp 192 lõ­pe­ta­ja seas 25. ko­ha­le, oli M16 pois­test ka­hek­sas, Pär­tel Laht­vee sai sa­mas klas­sis 10. ko­ha. M14 pois­test lõ­pe­ta­sid pool­ma­ra­to­ni Joo­nas ja Kris­to La­tik 9. ja 23. ko­ha­ga, las­te­sõi­tu­del sai Her­len Ka­jo M10 pois­test 2. ko­ha ja Georg Sa­lu­puu M8 pois­test 3. ko­ha. Kõik nad tree­ni­vad Kuu­sa­lu Rat­tak­lu­bis.
Pü­ha­päe­val, 16. juu­lil  Pi­ri­tal Lau­ri Au­si XIV mä­les­tus­sõi­dul sai Ste­fan Loo­tus 126 km (21×6 km) dis­tant­sil Ees­ti M16 noor­te­koon­di­se liik­me­test 2. ko­ha (2:59.47). 54 km dis­tant­si lõ­pe­tas Ar­tur Kupp 90 star­ti­ja seas 16. ko­ha­ga, M16 pois­test oli ta tei­ne, Ai­di Ger­de Tuisk sai sa­mas sõi­dus nais­test 2. ko­ha.
3.-6. juu­li­ni toi­mu­nud Ees­ti M16 klas­si meist­ri­võist­lus­te mit­me­päe­va­sõi­dus sai Ste­fan Loo­tus 4. ko­ha, pronks­me­da­list jäi puu­du 9 se­kun­dit.