AIDI GER­DE TUISK on Ees­ti noor­te­meis­ter kri­tee­riu­mi­sõi­dus

796

KAI­DO LAAS

Kuu­sa­lu noo­red jalg­rat­tu­rid võist­le­sid kaks päe­va El­vas, kus lau­päe­val, 19. mail sõi­de­ti Ar­bi mäe tõu­su­ga 1,7 km pik­ku­sel rin­gil Ees­ti MV III etapp. N14/16 nei­du­de nel­ja­rin­gi­li­se sõi­du või­tis 15 osa­le­ja seas Kuu­sa­lu kesk­koo­li õpi­la­ne Ai­di Ger­de Tuisk CFC Spor­di­klu­bi Jaan Kir­si­puu Rat­ta­koo­list ning sai jär­je­kord­se meist­ri­kul­la.

M16 klas­si 10rin­gi­li­se sõi­du­ga sai Ar­tur Kupp 32 osa­le­ja seas Ees­ti meist­ri­võist­lus­tel 6. ko­ha. M18 juu­nio­ri­de 18rin­gi­sel sõi­dul pi­di Ste­fan Loo­tus lep­pi­ma 4. ko­ha­ga. M12 pois­test said kol­me­rin­gi­li­sel või­du­sõi­dul And­reas Vil­bas­te ja Kris­to La­tik 7. ja 9. ko­ha, sel­les va­nu­ses oli 34 osa­võt­jat. M10 pois­test olid sa­mal sõi­dul kaks pa­re­mat Mar­kus Alek­san­der Saar ja Her­len Ka­jo.

Pü­ha­päe­val, 20. mail toi­mus Fil­ter Maan­tee­ka­ri­ka­sar­ja II etapp, El­va Rat­ta­ral­li. 87,2 km põ­hi­sõi­dul sai Ste­fan Loo­tus peag­ru­pis 223 lõ­pe­ta­ja seas 33. ko­ha. 43,6 km pik­ku­sel noor­te­sõi­dul oli N-U17 võit­ja taas Ai­di Ger­de Tuisk. M-U17 klas­sis sai Ar­tur Kupp 23. ko­ha. M-U15 pois­test oli Joo­nas La­tik küm­nes. M12 poi­sid võist­le­sid 43,6 km pik­ku­sel ter­vi­ses­por­di sõi­dul, kus kii­reim oli And­reas Vil­bas­te, Ru­ben Käärst sai 4. ja Kris­to La­tik 5. ko­ha. M-U11 pois­te 2 km las­te­sõi­dul said Mar­kus Alek­san­der Saar, Her­len Ka­jo ja Re­vo Käärst kol­mik­või­du.

Eelmine artikkelSTE­FAN LOO­TUS sai Kuu­sa­lu Rat­ta­ral­lil juu­nio­ri­dest 3. ko­ha
Järgmine artikkelRaasiku vallas kustutatakse suvel tänavavalgustus