AI­DI GER­DE TUISK avas või­du­kalt maan­tee­hooa­ja või­du­ga

1470

KAI­DO LAAS

Lau­päe­val, 15. ap­ril­lil, pee­ti Pi­ri­ta Lil­le­pi par­gi 2,5 km rin­gil Ees­ti kri­tee­riu­mi­sõi­du meist­ri­võist­lus­te avae­tapp.
Nei­du­de N14 ja N16 nel­ja­rin­gi­li­se või­du­sõi­du või­tis 26 osa­le­ja seas üle­kaa­lu­kalt Ai­di Ger­de Tuisk, kes esin­dab tä­na­vu CFC Spor­dik­lu­bi Jaan Kir­si­puu Rat­ta­koo­li. M16 noor­mees­te 8rin­gi­li­sel dis­tant­sil sai Ste­fan Loo­tus Kuu­sa­lu Rat­tak­lu­bist 37 star­ti­ja seas 5. ko­ha. M14 pois­te 6-rin­gi­li­se sõi­du lõ­pe­tas Rain Roos 32 star­ti­ja seas 12. ko­ha­ga. M10 pois­te 2rin­gi­li­sel või­du­sõi­dul sai And­reas Vil­bas­te 4. ko­ha, Her­len Ka­jo ja Mar­kus Alek­san­der  Saar lõ­pe­ta­sid sõi­du 6. ja 7. ko­ha­ga.
9. ap­ril­lil ala­nud 5eta­pi­li­se maas­ti­ku­rat­ta­sa­ri Team Rat­ta­pood Cup ava­võist­lu­sel Nar­va jõe künk­li­kul kal­da­peal­sel või­tis M16 klas­si 7×1,9 km sõi­du 37.23 mi­nu­ti­ga Ste­fan Loo­tus, Pär­tel Laht­vee sai 9. ko­ha. M14 klas­si 5×1,9 km dis­tant­si lõ­pe­tas Rain Roos 6. ja Joo­nas La­tik 10. ko­ha­ga. M12 pois­te 3×1,9 km sõi­dus sai Mau­ro Erik Saar 9. ko­ha ning M10 pois­te 2×1,9 km sõi­dus Mar­kus Alek­san­der Saar 3. ko­ha, Her­len Ka­jo 4., And­reas Vil­bas­te 6., Ru­ben Käärst 7. ja Mikk Jõ­gi 8. ko­ha. M8 pois­te 3 x 300 meet­ri sõi­du või­tis Re­vo Käärst, Si­mon Loo­tus sai 2. ko­ha.
Sa­ma võist­lu­se 2. etapp oli pü­ha­päe­val, 16. ap­ril­lil Vo­kal lu­mi­sel ja jäi­sel ra­jal. M16 noor­mees­te 4 x 3,2 km sõi­dus sai Ste­fan Loo­tus vaa­ta­ma­ta li­be­dast tin­gi­tud kuk­ku­mi­se­le aja­ga 38.16 mi­nu­tit 2. ko­ha ning säi­li­tas ka­he eta­pi kok­ku­võt­tes liid­ri­ko­ha. Pär­tel Laht­vee lõ­pe­tas 13. ko­ha­ga ning on kok­ku­võt­tes 9. ko­hal. Rain Roos sai M14 pois­te 3 x 2,8 km dis­tant­sil 5. ko­ha ja Joo­nas La­tik 13. ko­ha. M12 pois­te  2 x 2,8 km sõi­dus said Mau­ro Erik Saar ja Kris­to La­tik 7. ja 8. ko­ha. M10 pois­te 2,8 km pik­ku­se sõi­du lõ­pe­tas Mar­kus Alek­san­der Saar 2. ko­ha­ga. And­reas Vil­bas­te, Her­len Ka­jo ja Ru­ben Käärst said 6., 7. ja 11. ko­ha. M8 pois­te 5 x 400m sõi­du või­tis Si­mon Loo­tus Re­vo Käärs­ti ees, Georg Sa­lu­puu sai 4. ko­ha.

Eelmine artikkelRaa­si­ku kerg­liik­lus­tee, Aru­kü­la val­la­ma­ja park­la ja Pär­na­mäe kerg­liik­lus­tee ra­has­tus­taot­lu­sed esi­ta­tud
Järgmine artikkelSPORDIUUDISED