AI­DI GER­DE TUISK avas hooa­ja Ees­ti MV hõ­be­me­da­li­ga

799

KAI­DO LAAS

3. ja 10. veeb­rua­ril toi­mus El­vas ka­hee­ta­pi­li­ne 45. jalg­rat­tu­ri­te ta­lik­ross, kus esi­me­se eta­pi jook­su­tu­le­mus­te põh­jal pan­di star­di­jär­je­kord tei­se eta­pi rat­ta­sõi­du­le.

N16 klas­si nei­du­de seas viis hõ­be­me­da­li Kuu­sal­lu Ai­di Ger­de Tuisk, kes lä­bis 3x 1,7 ki­lo­meet­ri pik­ku­se lu­mi­se ja künk­li­ku ra­ja El­va suu­sa­hüp­pe­tor­ni ümb­ru­ses aja­ga 15.34 mi­nu­tit. Esi­mest aas­tat mees­juu­nio­ri­de klas­sis star­ti­nud Kuu­sa­lu Rat­tak­lu­bi sõit­ja Ste­fan Loo­tus sai 4×3 km dis­tant­sil 22 osa­le­ja seas 6. ko­ha. M14 pois­te 3 x 1,7 km sõi­du lõ­pe­tas Joo­nas La­tik 28 star­ti­nu hul­gas 15. ko­ha­ga.

M12 ja noo­re­ma­te­le pois­te­le oli mõ­le­mal eta­pil 800 meet­ri pik­ku­ne jook­suk­ross. M12 klas­sis sai Kuu­sa­lu Rat­tak­lu­bi võist­le­ja Kris­to La­tik ka­he eta­pi kok­ku­võt­tes 6. ko­ha, Ru­ben Käärs­ti­le kuu­lus 16. koht. Ai­nult ühel eta­pil osa­le­nud And­reas Vil­bas­te sai II eta­pi jook­su 10. ko­ha­ga kok­ku­võt­tes 24. ko­ha ja Mau­ro Erik Saar oli sa­mu­ti ühe eta­pi jook­su­tu­le­mu­se­ga 25. M10 pois­test said kok­ku­võt­tes 2. ja 3. ko­ha Sten Soi­ver ja Mar­kus Alek­san­der Saar, Re­vo Käärst oli nel­jas. M8 pois­test oli pa­rim Georg Sa­lu­puu.

Eelmine artikkelAni­ja val­la aren­dus­juht on MEE­LI KUUL
Järgmine artikkelMAT­HEAS TRILL­JÄRV või­tis Ees­ti ju­do meist­ri­võist­lus­tel 2. ko­ha