Aeg­vii­dust kii­re in­ter­ne­ti­ga lii­tu­mi­seks 100 soo­vi­jat

35

Veeb­rua­ris saa­tis Ees­ti Lai­ri­ba Sih­ta­su­tus Aeg­vii­du ale­vi kes­ko­sa 251 post­kas­ti tea­vi­tu­se, et neil aad­res­si­del on tä­na­vu või­ma­lus lii­tu­da kii­re in­ter­ne­tiü­hen­du­se­ga. Vas­ta­ta sai 18. ap­ril­li­ni. ELA­SA ju­hi Priit Soo­mi sõ­nul esi­ta­ti Aeg­vii­dust 100 lii­tu­mis­soo­vi. Lai­ri­ba­võr­ku hak­kab ehi­ta­ma AS Con­nec­to Ees­ti, plaan on alus­ta­da käe­so­le­val nä­da­lal. „Ehi­ta­ja­te esin­da­ja suht­leb lii­tu­mi­sa­val­du­se esi­ta­nu­te­ga, et nen­de kin­nis­tu­te osas ühen­du­se ra­ja­mi­se ük­si­kas­ju täp­sus­ta­da,“ üt­les Priit Soom. Kui­gi võr­gu­ga lii­tu­mi­se põ­hi­pe­riood sai lä­bi, võe­tak­se soo­via­val­du­si vas­tu se­ni, ku­ni ehi­ta­jal on või­ma­lik täien­da­va­te lii­tu­mis­soo­vi­de­ga ar­ves­ta­da. Si­deet­te­võt­ted hak­ka­vad müü­gi­tööd te­ge­ma siis, kui lai­ri­ba­võrk hak­kab val­mi­ma: „An­na­me tee­nust pak­ku­ma tu­le­va­te­le ope­raa­to­ri­te­le lii­tu­nud aad­res­si­de in­fo ja nen­de ini­mes­te kon­tak­t-and­med, kes sel­leks loa and­sid. Pakkumisi võidakse te­ge­ma ha­ka­ta ka va­rem.“

Eelmine artikkelAni­ja val­la­vo­li­ko­gu kin­ni­tas kü­la­va­ne­ma sta­tuu­di
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la 4 väi­keet­te­võt­te­le an­tak­se kok­ku 28 260 eu­rot Lea­der-toe­tust