Aeg Lahemaa-asjus kaasa rääkida

1285

Koostamisel on Lahemaa rahvuspargi uus kaitsekorralduskava. Külakogukondadel on aega suve lõpuni uurida olemasolevaid materjale, vaadata oma küla sellise pilguga, mida ja kuidas seal olla võiks ning esitada ettepanekuid. Nii kinnitati Lahemaa kultuuripärandi mõttekojas, milles kõneldust teeme lehes ülevaate. Soovitame süveneda, tegu on dokumendiga, mis hakkab oluliselt mõjutama külade arengut.     
Virve külarahvas uuris kaitsekorralduskava töövarianti hoolega, koostati rida ettepanekuid. Selles on ka laused: „Külal peab olema arenemis- ja laienemisvõimalus. Küla sunniviisiline kapseldamine senistesse piiridesse kaitsekorralduskavas pole vastuvõetav.“
Lahemaa on ilus, seal on kena matkata ja õnnelikud on need, kel neis paikades on oma kodu või suvila. Ent elu tähendab ka edasiminekut ja jätkusuutlikkust.