Aeg­vii­du ter­vi­ses­por­di­kes­ku­se pro­jek­ti­han­ge nur­jus

1264

Ani­ja val­la­va­lit­su­se kor­ral­da­tud rii­gi­han­ke­le Aeg­vii­du ter­vi­ses­por­di­kes­ku­se pro­jek­ti kaa­sa­jas­ta­mi­seks ei lae­ku­nud üh­te­gi pak­ku­mist. Han­ke­me­net­lu­se tun­nis­ta­ti keh­te­tuks ning val­la­va­lit­sus ot­sus­tas kor­ral­da­da väl­ja­kuu­lu­ta­mi­se­ta lä­bi­rää­ki­mis­te­ga han­ke­ment­lu­se. EAS eral­das Aeg­vii­du val­la­le piir­kon­da­de kon­ku­rent­si­või­me tu­gev­da­mi­se prog­ram­mist eel­mi­sel aas­tal 747 771 eu­rot en­di­se ve­du­ri­de­poo­hoo­ne re­no­vee­ri­mi­seks, et võt­ta hoo­ne ka­su­tu­se­le ter­vi­ses­por­di­kes­ku­se­na. Sel­le esi­me­se­le kor­ru­se­le on plaa­ni­tud spor­di­va­rus­tu­se lae­nu­tus- ja hool­dus­ruum, pa­ki­hoiu­ka­pid ja tua­le­tid, tei­se­le riie­tus- ja pe­su­ruu­mid ning kol­man­da­le kor­ru­se­le nõu­pi­da­mis­te- ning abi­ruu­mid. Ku­na hoo­ne pro­jekt on 10 aas­tat va­na, tu­li sel­le­le EA­Si nõu­del tel­li­da eks­per­tiis. „Eks­per­tii­sist tu­le­ne­valt on va­ja pro­jekt kaa­sa­jas­ta­da, en­ne ehi­tus­han­get te­ha ei saa,“ lau­sus abi­val­la­va­nem Rii­vo Noor. De­poo­hoo­ne oma­nik on Ees­ti Raud­tee, kes on sel­le and­nud 50 aas­taks val­la­le ka­su­ta­da koos hoo­nes­tu­sõi­gu­se­ga. Ter­vi­seks­por­di­kes­ku­se ko­gu­mak­su­mu­seks on ka­van­da­tud 879 731 eu­rot, val­la omao­sa­lu­seks 131 959 eu­rot. Ku­na sel aas­tal ter­vi­se­kes­kust ehi­ta­da ei jõu­ta või jõu­tak­se re­no­vee­ri­mist vaid alus­ta­da, vä­hen­das Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu eel­mi­sel is­tun­gil ter­vi­ses­por­di­kes­ku­se ee­lar­vet 774 407 eu­ro võr­ra – ee­lar­ves­se jäe­ti 106 200 eu­rot kes­ku­se pro­jek­tee­ri­mi­seks.

Eelmine artikkelHoo­li­vus kui inim­väär­tus
Järgmine artikkelRaa­si­ku võ­sa­lõi­kus on te­ki­ta­nud sot­siaal­mee­dias pa­ha­meelt