Aeg­vii­du spor­di­hoo­ne ava­pi­du

1130

Nel­ja­päe­val, 14. juu­nil ava­tak­se Aeg­vii­du koo­li kõr­va­le ra­ja­tud Nord­wood Aeg­vii­du spor­di­hoo­ne. Spor­di­hoo­ne ehi­tus al­gas möö­du­nud su­vel ning le­pin­gu jär­gi pi­di val­mi­ma mul­lu det­semb­riks, kuid ehi­tus­tööd ve­ni­sid. Spor­di­hoo­net ehi­ta­sid han­kel ühis­pak­ku­mi­se tei­nud OÜ Tar­vap­ro­jekt ja OÜ R.E.S.T. Grupp, kel­le hin­na­pak­ku­mi­ne oli 839 811 eu­rot. Esi­me­sel kor­ru­sel on korv­pal­li­väl­ja­ku suu­ru­ne saal, spor­diin­ven­ta­ri­de ruum ning saun ja duši­ruu­mid, tei­se­l kor­ru­se­l jõu­saal, duši­ruu­mid ja saun. Sih­ta­su­tu­se Ani­ja Val­la Spor­di­maail­ma nõu­ko­gu esi­mees Too­mas Tõ­ni­se üt­les, et nel­ja­päe­val kell 17 on spor­di­hoo­ne ava­mi­se­le oo­da­tud kõik spor­di­sõb­rad.