Aeg­vii­du noo­red pääst­jad on Ees­ti pa­ri­mad

807

Aeg­vii­du pääs­te­rin­gi noo­red saa­vu­ta­sid 4. mail Rõn­gus va­ba­riik­li­kul võist­lu­sel noo­re­mas va­nu­sek­las­sis 8-13aas­tas­te seas esi­ko­ha ja va­ne­mas va­nu­sek­las­sis 14-16aas­tas­te hul­gas 3. ja 4. ko­ha. Aeg­vii­du või­du­kas noo­re­mas võist­kon­nas olid Ind­rek Noor, Ras­mus Ta­ras­sov, Uku Kre­vald ja Lau­rits Rüt­man. Va­ne­ma­te 3. ko­ha võist­kon­da kuu­lu­sid Mark Ee­mil Mus­to­nen, Ja­na Meid, Ker­tu Noor, Ru­dolf Ab­dul­laev. Noo­ri ju­hen­da­sid Ree Kan­ger, Kai­do Bam­mer ja Rei­mo Noor.

Eelmine artikkelRaa­si­ku kerg­liik­lus­tee ehi­tab KV Inf­ra OÜ
Järgmine artikkelTule­val nä­da­lal ha­ka­tak­se Ani­ja val­la tee­de­le panema mus­ta ka­tet