AD­RIAN AIO ja ALEK­SAND­RA KORT­ŠE­NO­VA olid TV 10 Olüm­pias­tar­ti sarjas edu­kad

1384

9. det­semb­ril Võ­rus toi­mu­nud TV 10 Olüm­pis­tar­ti 47. hooa­ja I eta­pil tu­li Kuu­sa­lu kesk­koo­li õpi­la­ne Ad­rian Aio noo­re­ma­te pois­te kõr­gus­hüp­pes 73 võist­le­ja seas tu­le­mu­se­ga 1.31 meet­rit 7. ko­hale. 60 meet­ri jook­sus oli osa­le­jaid 78, Ad­rian Aio sai 9,25 se­kun­di­ga 27. ko­ha.

Tü­tar­las­te va­ne­ma va­nu­se­gru­pi 60 meet­ri jook­su fi­naa­lis saa­vu­tas Alek­sand­ra Kort­še­no­va Lok­sa güm­naa­siu­mist 85 osa­le­ja hul­gas 8,51 se­kun­di­ga 6. ko­ha. Eel­jook­sus lä­bis ta sa­ma dis­tant­si 4. aja­ga – 8,32 se­kun­dit. Kuu­li­tõu­kes sai Alek­sand­ra Kort­še­no­va 78 võist­le­ja seas 13. ko­ha, ta tõu­kas ka­he­ki­lost kuu­li 10.55 meet­rit.

Noo­re­ma­te tüd­ru­ku­te kõr­gus­hüp­pes sai Ane­te Olk­ko­nen Kuu­sa­lu kesk­koo­list 28. ko­ha (1.21 meet­rit).

Eelmine artikkelSõnu­mi­too­ja ede­ta­bel 2017. aas­tal toi­mu­nust
Järgmine artikkelJÜRI LILL­SOO päl­vis väi­ke­se HOL­ME­RI