AASA­DE kolm põlv­kon­da tant­su­pi­du­li­si

1604
Pe­rel õn­nes­tus ühi­ne pilt te­ha al­les lau­lu­peol: TIIU AA­SA, ELI­NA AA­SA, PAUL HEND­RIK PON­TUS, TÕ­NU PON­TUS, LEAA­NI­KA PAR­RA ja TOO­MAS PAR­RA.

Kuu­sa­lu kesk­koo­li 2. klas­si õpi­las­te fol­gi­rüh­ma ju­hen­da­vad ema ja tü­tar Tiiu ja Eli­na Aa­sa. See­kord­sel üld­lau­lu- ja tant­su­peol oli Aa­sa­de pe­rest 6 osa­le­jat. Eli­na Aa­sa elu­kaas­la­ne Tõ­nu Pon­tus on rah­va­tant­suan­sam­bli Tar­van­pää staažikas tant­si­ja. Nen­de poeg Paul Hend­rik Pon­tus tant­sib fol­gi­rüh­mas ja koos Kuu­sa­lu koo­li pois­te­koo­ri­ga jõu­dis ka lau­lu­kaa­re al­la laul­ma. Eli­na Aa­sa tü­tar Leaa­ni­ka Par­ra on Tal­lin­na Üli­koo­li rah­va­tant­suan­samb­li So­vel­da­ja ühe tant­su­rüh­ma ju­hen­da­ja ja tei­ses tant­si­ja, veel ju­hen­dab ta se­ga­rüh­ma Vöör ja Ah­ter. Kõik kolm rüh­ma esi­ne­sid Ka­le­vi staa­dio­nil tant­su­peol. Tant­si­ja on ka va­nem poeg Too­mas Par­ra, kes esi­nes peol Lei­ga­ri­te noor­te­rüh­ma­ga. Eli­na Aa­sa osa­les koos Kol­ga-Kuu­sa­lu kam­mer­koo­ri ka lau­lu­peol.

Eli­na Aa­sa kom­men­tee­ris, et pi­du oli mee­le­tult suur, rah­vast oli vä­ga pal­ju. Tal­le meel­dis re­per­tuaa­ri va­lik. Tant­su­peo te­gi suur­su­gu­seks ja ela­vaks see, et muu­si­kat esi­ta­sid tant­su­deks laul­jad ja or­kes­ter ko­ha­peal.

Ju­hen­da­ja tõ­des, et väi­kes­te tant­si­ja­te jaoks võis tant­su­pi­du jää­da abst­rakt­seks, tu­li joos­ta möö­da trep­pe ja tant­si­da mu­rul üm­ber knop­ka num­ber 41: „Loo­dan, et lap­se­va­ne­mad vaa­ta­vad nen­de­ga ko­dus peo te­leü­le­kan­net ta­gant­jä­re­le, et saak­sid et­te­ku­ju­tu­se peost ter­vi­ku­na.“

Eelmine artikkelANNE VIL­BER­GIL osale­sid peol ka tü­tar ja lap­se­lap­sed
Järgmine artikkelValk­la kü­la pump­la jaoks 138 250 eu­rot