Viru Haig­la sul­geb Lok­sa sau­na uk­sed-ak­nad

1177

Möö­du­nud nä­da­la al­gu­ses põ­les Lok­sal Pos­ti tä­na­val asuv en­di­ne sau­na­ma­ja. Mul­lu au­gus­tis os­tis sel­le Lok­sa lin­nalt AS Vi­ru Haig­la. Kin­nis­tu­le on plaa­nis ehi­ta­da es­ma­ta­san­di ter­vi­se­kes­kus, mil­le jaoks on riik lu­ba­nud Vi­ru Haig­la­le an­da Eu­roo­pa Re­gio­naa­la­ren­gu Fon­dist 586 000 eu­rot. Saun sei­sab prae­gu tüh­jalt, aed on üm­ber ära võe­tud, uk­si-ak­naid lõ­hu­tud. Selts­kon­nad ko­gu­ne­vad maj­ja ae­ga veet­ma, seal te­hak­se ka tuld. Vi­ru Haig­la te­gev­juht Mee­lis Kukk üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et pääs­tea­met tea­tas et­te­võt­te­le sau­na­ma­ja põ­len­gust ning ter­vi­se­kes­ku­se ehi­ta­mi­se­ga te­ge­lev pro­jek­ti­juht käis ko­ha­peal vaa­ta­mas, sau­na­ma­ja us­te ja aken­de au­gud pan­nak­se kin­ni, et võõ­rad isi­kud sin­na enam ei pää­seks. Mee­lis Kukk li­sas, et Lok­sa uue ter­vi­se­kes­ku­se pro­jek­ti­le an­tak­se lä­hia­jal vii­ma­ne lihv, siis kor­ral­da­tak­se han­ge ehi­ta­ja leid­mi­seks. Võit­nud fir­ma üle­san­ne on ka saun lam­mu­ta­da.

Eelmine artikkelEsma­kord­selt Ida-Har­jus – pur­je­ta­mis­kool Ha­ra sa­da­mas, Op­ti­mis­tid ja La­se­rid sei­la­vad la­hel
Järgmine artikkelRaasiku valla noored üleelamiskursusel: öö metsas, söögiks seapea