Vii­nis­tu kü­la­va­nem on EVE­LYN KA­RI

446
Kuusalu vald.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kin­ni­tas Vii­nis­tu kü­la­va­ne­maks Eve­lyn Ka­ri. Vii­nis­tu kü­la va­lis kü­la­va­ne­ma 28. ap­ril­li koo­so­le­kul. Rah­vas­ti­ku re­gist­ri and­me­tel on Vii­nis­tul ap­ril­li­kuu sei­su­ga 116 ela­nik­ku. Osa­le­sid 50 kü­lae­la­nik­ku, kus­juu­res 20 olid vo­li­tus­te­ga ja 5 ei ol­nud re­gist­ri­järg­sed ela­ni­kud. Val­la esin­da­ja oli vo­li­ko­gu esi­mees Mar­gus Soom. Kü­la­va­ne­maks esi­ta­ti 2 kan­di­daa­ti, And­res Pii­be­mann sai 13 ja Eve­lyn Ka­ri 32 poolt­häält. Kü­la­ko­gus­se va­li­ti li­saks kü­la­va­ne­ma­le veel And­reas Pii­be­mann, Ker­li Jär­van, Kärt Rei­se­buk, Jaan Mi­ki­ver, Pee­ter Tõ­nis­te ja En­no Ti­ker­pa­lu.