Vi­ha­soo Kul­tuu­ri­selt­si uued ju­hid

1603

Vi­ha­soo Kul­tuu­ri­selt­si ju­ha­tu­se se­ni­sed liik­med And­res Napp, Rai­vo Nurm­sa­lu ja Jaa­no Veer­soo as­tu­sid omal soo­vil ame­tist ta­ga­si, põh­jen­da­des, et aeg on ha­ka­ta te­gut­se­ma noo­re­ma­tel. Kul­tuu­ri­selt­si üld­koo­so­lek va­lis reedel, 24. veeb­rua­ril toi­mu­nud koo­s­o­le­kul uu­de ju­ha­tus­se Rau­no Aru­lo, Kai­di Kes­kül­li ja Mih­kel Al­le­man­ni.

Eelmine artikkelKaha­la Jää­kas tõi ümb­rus­kon­na rah­va tal­vi­se­le jär­ve­le
Järgmine artikkelRaa­si­ku las­teaia õpe­ta­jad ava­sid ko­du­tee­ma­li­se maa­li­näi­tu­se