Vel­kol uus nõu­ko­gu

1369

Ani­ja val­la­va­lit­sus kin­ni­tas val­la vee- ja soo­ja­toot­ja OÜ Vel­ko AV nõu­kok­ku taas va­he­peal et­te­võt­te ju­ha­ta­ja ko­hu­seid täit­nud Mar­gus Nõl­va­ku. Vel­ko nõu­ko­gu tei­ne uus lii­ge on Aeg­vii­du val­la­va­nem Rii­vo Noor. Li­saks nei­le on nõu­ko­gus val­la­vo­li­ko­gu lii­ge Jü­ri Lill­soo, val­la­va­lit­su­se fi­nants­juht Lii­vi Han­sen, ehi­tuss­pet­sia­list Vil­jo Leis ning van­dead­vo­kaat Alar Urm. Vel­ko AV ju­ha­ta­ja on 8. au­gus­tist Too­mas Rei­si.

Eelmine artikkelEDUARD AH­REN­SI mä­les­tus­märk Kuu­sa­lus on ava­tud
Järgmine artikkelLau­rit­sa­päe­va pi­dus­tu­sed Kuu­sa­lus lõp­pe­sid akus­ti­li­se kont­ser­di­ga äi­ke­se­tor­mis