Vee ja kanalisatsiooni hinnatõusust

1322

madis
MADIS PRAKS, Kuusalu vallavalitsuse liige

Kuusalu vallavalitsus kooskõlastas Kuusalu Soojus OÜ hinnataotluse vee ja kanalisatsiooni hindadele, mis hakkavad kehtima 1. juunist. Veele teeb see 59 ja kanalisatsioonile 26 protsenti hinnatõusu. Seda põhjendatakse vee- ja kanalisatsiooni­investeeringutega Kuusallu, Kiidu ja Kolka.

Kuusalu Soojuse 2010. aastal tellitud ja suure investeerimisotsuse aluseks olnud finantsmajandusanalüüs ei näinud ühegi stsenaariumi korral ette sellist hinnatõusu. Praegu kehtestatud veehind oli analüüsi järgi prognoositud aastaks 2029.

Nüüd selgitas Kuusalu Soojuse juhtkond, et see analüüs ei ole pädev. Ehk siis öeldi välja, et investeerimisotsuse aluseks olnud dokumendid ei vastanud tegelikkusele.

Veebruaris esitati taotlus hinna tõstmiseks, mis väidetavalt peaks vastama praegusele tegelikule olukorrale. Kuid kas vastab? Kas  peavad tarbijad vastutama investeerimisel tehtud kaheldava väärtusega otsuste eest?

Kuna tegu on vallale kuuluva ettevõttega, hinnatõus puudutab väga suurt osa valla elanikkonnast, siis minu arvates oleks olnud vajalik analüüsida hinnataotlust pikemalt ja ka sisuliselt, ühtlasi otsida võimalusi hinnatõusu leevendamiseks. Kindlasti oleks tulnud kaasata arutellu ka valla majanduskomisjon.

Kas tarbija on valmis kandma sellist kulu ja kas see on õigustatud – minu meelest mitte.

Tuleks leida vahendid, kuidas vähendada hinnatõusu ja jaotada ühtlasemalt pikema aja peale, nagu oli see plaanitud esialgses finantsmajandusanalüüsis.

Mis oleks lahendus? Kuusalu Soojuse vee ja kanali kalkulatsiooni järgi on hinna sisse arvestatud amortisatsiooni 84 855 eurot aastas. Tehtava investeeringu amortisatsiooniaeg on trasside puhul 40 aastat, mis on konkurentsiameti arvestatav miinimumaeg. Pikendades seda aega, on võimalik hoida hind madalam.  Pikem amortisatsiooniaeg vastaks igati kehtestatud normidele ja ka tegelikkusele.

Tänapäevaste vee ja kanalisatsioonitrasside eluiga on kindlasti pikem kui eelpool pakutud aeg. Sellise ettepaneku ma vallavalitsuse istungil tegingi, aga ei peetud vajalikuks rakendada.

Lisaks on hinnakalkulatsiooni aluseks eeldus, et vee tarbimine on 73 000 m2 ja kanalisatsiooni tarbimine 130 000 m3. Selle aasta lõpuks on Kuusalu Soojus oma investeeringud teinud ning ootab uusi liitujaid Kuusalus, Kiius ja Kolgas. Kas sellise hinnataseme korral on huvi liituda valmisehitatud vee- ja kanalitrassidega, saame näha lähiajal. Salmistu kogemus ütleb, et liigsuured investeeringud teevad teenuse kalliks, liitujaid võib olla planeeritust vähem.

Lihtne reegel on, et hinna tõustes nõudlus väheneb. Seega ei ole imekspandav, kui loodetud tulu hinnatõusust on ettevõt­te jaoks hoopis kulu.

Kuna minu arvates pole Kuusalu Soojuse esitatud hinnataotluses kõiki aspekte ja võimalusi hinnakujunduses arvesse võetud ja läbi kalkuleeritud, siis ka ei sündinud vallavalitsuses ühehäälset otsust vee ja kanali hinna tõusu kohta.

Kutsun kaasa mõtlema ja loodan, et leiame lahenduse Kuusalu Soojuse pakutavate teenuste hinnakujunduses, mis oleks vastuvõetav tarbijale ning tagaks  ettevõtte igapäevatöö.

Eelmine artikkelKasispea külast leiti lõhkeaineid
Järgmine artikkelUued elektri- ja diiselrongid hakkavad sõitma juulist