Val­la kroo­ni­ka­fil­mi teeb Kuu­sa­lu Kroo­ni­ka

113
RAUL VALGISTE

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kin­ni­tas 2023. aas­ta kroo­ni­ka­fil­mi te­gi­jaks taas MTÜ Kuu­sa­lu Kroo­ni­ka. Val­la­va­lit­su­se kor­ral­da­tud kon­kur­si­le esi­ta­ti kaks pak­ku­mist. Val­la kom­mu­ni­kat­sioo­nis­pet­sia­lis­ti Ere Ui­bo sõ­nul oli Kuu­sa­lu Kroo­ni­ka pak­ku­mi­ne teh­ni­ka, si­su ja vi­sioo­ni ning ka hin­na koos­mõ­jus tei­sest pa­rem. Aas­ta 2023 kroo­ni­ka­fil­mi ko­gu­pik­kus peab ole­ma um­bes 60 mi­nu­tit ning si­sal­da­ma 10-12 epi­soo­di. Kuu­sa­lu Kroo­ni­ka pak­kus sel­le­le li­saks üri­tus­te täis­pik­ki üles­võt­teid, mi­da saab soovi korral avalikustada. Val­la­le lä­heb tä­na­vu­ne kroo­ni­ka­film maks­ma 9500 eu­rot. Konk­reet­se­te epi­soo­di­de ni­me­ki­ri le­pi­tak­se fil­mi­te­gi­ja­ga kok­ku le­pin­gu sõl­mi­mi­sel ning eda­si­se töö käi­gus. Kuu­sa­lu Kroo­ni­ka on val­la kroo­ni­ka­fil­me tei­nud mit­mel vii­ma­sel aas­tal.

Eelmine artikkelAru­kü­la kool ko­gus Par­di­ral­li jaoks 1700 eu­rot
Järgmine artikkelSõnumitoojas 1. märtsil