Uus ametite andmebaas aitab elukutset valida

1563

LYDIA KRUUSMANN, Ida-Harju Rajaleidja keskuse karjäärinõustaja

Käes on juulikuu. Koolide lõpukellad on kõlanud ja suur puhkuste aeg alanud. Siiski mitte kõigi jaoks. Neil, kel edasiõppimise plaanides veel täit selgust pole, on pigem ärev aeg.

Kas ma plaanin ikka õiget eriala õppima minna? Kas saan uues keskkonnas hakkama? Need on mõtted, mis võivad tekitada parajat peavalu, liiatigi, et loodetakse teha see ainus ja õige valik. Valiku teebki keeruliseks see nii enda, vanemate kui ka ühiskonna oodatud „õige valiku tegemine.“

Noorte kutse- või kõrgharidusest väljalangemise üks peamine põhjus ongi vale erialavalik. Isegi, kui koolitee on lõpuni käidud, põrkutakse üha enam probleemile, kuidas tööturul hakkama saada ning õpitud eri­ala töömaailmas rakendada.

Kuidas leida siis see „õige“, kui elukogemusi napib? Tihtilugu võib takistuseks olla see, et noored ei tunne piisavalt iseenda isiksust, soove, võimeid ega väärtusi. Sageli ei omata kooli sisseastumisel ka ettekujutust õpitavast erialast ning ei oska seda ka ette kujutada oma tulevase elukutsena. Nad ei tea, mida ühes või teises ametis töötades igapäevaselt teha tuleb, milliste probleemide, tegurite ja terviseriskidega arvestada, milline on tegelikkuses töökeskkond, missuguseid oskusi  ja  isiksuse­omadusi eeldatakse antud valdkonnas töötavatelt inimestelt.

Just seepärast on SA Innove loonud Euroopa Sotsiaalfondi toel andmebaasi, mis aitab noortel mõista neile elukutsevalikuga kaasnevat reaalsust. Internetiportaali Rajaleidja ametite andmebaasi abil on kindlasti lihtsam langetada valikuid ning teha õpinguplaane. 

Rajaleidja ametite andmebaas annab ülevaate erinevatest ametitest: töö iseloom, vajalikud teadmised, oskused ja isikuomadused, töökeskkond, haridus ja väljaõpe, töövõimalused, sissetulek ja soodustused ning lähedased ametid.

Andmebaasist on võimalik leida ühtse struktuuri järgi koostatud 150 ametikirjeldust ning 124 kutsealakirjeldust, mis on koostatud koostöös eriala- ja kutseliitudega. Lisaks saab 150 ametitundmise küsimustikuga proovile panna oma teadmised erinevate elukutsete kohta. Andmebaasi illustreerib pildi- ja videomaterjal. Elektrooniline haridustee aitab mõista haridussüsteemi ning planeerida edasisi õpinguid. Ka on andmebaasis persoonilood, kus konkreetsel ametikohal töötavad inimesed räägivad oma rõõmudest ja väljakutsetest.

Kui noor  leiab andmebaasist huvipakkuva ameti, kuid pole siiski kindel, kas  see elukutse talle sobib, tasub nõu pidada karjäärinõustajaga. Võib julgesti pöörduda Ida-Harju teabe- ja nõustamiskeskusesse ning vaatame koos võimalikke sobivaid ameteid ning analüüsime, kas see sobib noore isikuomadustega, millised on võimete ning huvidega sobivad elukutsed. 

Noorte karjäärikeskused töötavad programmi „Karjääriteenuste süsteemi arendamine“ raames ning teenused  on kuni 26aastastele noortele tasuta. Keskuses saab ka teha teste, mille tulemused sageli kinnitavad noore enda mõtteid ning annavad enesekindlust juurde.

Ida-Harjumaal tegutseb karjäärikeskus Anija mõisas. Kõige olulisem on noorel teada, et tema kodukohas on keskus, kuhu ta võib tulla ning saada nõu ja tuge seoses õppimis- või elukutsevalikuga.

Ka suvekuudel saab meilt karjäärinõu, tuleb vaid kohtumine kokku leppida. Seda saab teha kirjalikult posti vahendusel aadressil noored@koostyykoda.ee või helistades 5804 1270. Tulla võib üksi, koos sõprade või vanematega. Olete oodatud!

Eelmine artikkelKalesi külas rünnati meest
Järgmine artikkelKuusalu valla merepidu tõi Salmistule kokku üle paari tuhande inimese