Uues val­las Ani­ja val­la süm­boo­li­ka

1137

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu ot­sus­tas muu­ta Aeg­vii­du ja Ani­ja ühi­ne­mis­le­pin­gus val­la süm­boo­li­ka­ga seo­tud sä­tet. Ühi­ne­mis­le­ping nä­gi et­te, et pä­rast ühi­ne­mi­sot­sust hak­kab töö­le kon­kur­si­ko­mis­jon uue süm­boo­li­ka väl­ja­töö­ta­mi­seks. Kon­kurs­si ei ole kor­ral­da­tud, ku­na ühi­ne­mis­ko­mis­jon lei­dis, et uue süm­boo­li­ka­ga võik­sid te­ge­le­da vo­li­ko­gu uus koos­seis ja uus val­la­va­lit­sus. „Ta­ha­me kon­kur­si lä­hia­jal väl­ja kuu­lu­ta­da, kuid se­ni võiks ka­su­ta­da ole­ma­so­le­vat süm­boo­li­kat, et ot­su­sed ja kir­jad po­leks tüh­jal blan­ke­til,“ sõ­nas Ani­ja val­la­sek­re­tär Hel­di Laks. Ot­sus­ta­ti, et ku­ni Ani­ja val­la uue va­pi ja li­pu kin­ni­ta­mi­se­ni ka­su­ta­vad val­la ame­tia­su­tu­sed Ani­ja val­la se­nist süm­boo­li­kat.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu Kesk­väl­jak 2 ma­ja säi­li­ta­mi­se poolt ja vas­tu
Järgmine artikkelRaa­si­ku vo­li­ko­gu is­tun­gi kel­laaeg muu­tu­nud