Turismist Lahemaal

886

„Kui googeldada, siis pole välisturisti jaoks Lahemaad olemas, leitav on Lahemaa rahvuspark, majutus-, söögi- ega ostmiskohti mitte. Kultuuriüritustega on sama olukord,“ tõdes Pärnu kolledži õppejõud Lahemaa säästva turismi strateegia seminaril.

Et paremini silma paista ja kohalikud ettevõtjad saaksid rahvuspargi tingimustes tulusamalt tegutseda, on Leader-programmi toel algatatud rahvusvaheline projekt, Lahemaale taotletakse EUROPARCi sertifikaati. Seminaridel on osalenud ka kümmekond Kuusalu-Loksa piirkonna turismiettevõtjat. Lisaks vajalike dokumentide kokkupanekule on Leaderist toetatud seminarid-õppereisid pannud aluse turismitegijate tihedamale koostööle. Suur samm astuti taas edasi Kuusiku loodustalus, kus lepiti kokku, et moodustatakse Lahemaa turismiettevõtjate huvigrupp, kellega vahetada pidevalt infot ja kogemusi.