Tun­nus­tu­sau­hind Tiits Kol­ga selt­sie­lu eden­da­ja­te­le

85
Kolga seltsimaja

MTÜ Kol­ga Selt­si­ma­ja ja selt­sing Kol­ga Vald and­sid Ees­ti Va­ba­rii­gi 105. aas­ta­päe­val Kol­ga selt­si­ma­jas Sil­laot­sa ta­lu pe­re­rah­va­le Jan­ne Ker­do­le ja And­res Hein­ve­ri­le üle tun­nus­tu­sau­hin­na ni­me­tu­se­ga Kol­ga val­la Tiits. Sil­laot­sa pe­re­rah­vast tun­nus­ta­ti Kol­gas 9 mit­me­päe­va­se jõu­lu­laa­da, 10 vast­la­päe­va, Kol­ga raa­ma­tuk­lu­bi 49 koh­tu­mi­sõhtut, ad­ven­di­küü­nal­de tra­dit­sioo­niks saa­nud koos­süü­ta­mi­se, tal­gu­päe­va­de toe­ta­mi­se, sil­la­kont­ser­ti­te, Kol­ga ka­ra­pi­te kor­ral­da­mi­se ja Kol­ga va­na ki­vi­sil­la re­no­vee­ri­mi­se eest. MTÜ ju­ha­tus, selt­sin­gu eest­ve­da­jad ja sõb­rad ko­gu­ne­sid ree­del, 24. veeb­rua­ril selt­si­maj­ja ühi­selt vaa­ta­ma Es­to­nias toi­mu­nud aas­ta­päe­vaak­tu­se te­leü­le­kan­net. Sil­laot­sa pe­re­rah­va­le tu­li tun­nus­ta­mi­ne ül­la­tu­se­na. An­ni­ka Blum MTÜst Kol­ga Selt­si­ma­ja üt­les, et au­hin­na ni­me­tus on tu­le­ta­tud Kol­ga rah­va­ma­ja ku­na­gi­se le­gen­daar­se ju­ha­ta­ja Enn Tiit­su ni­mest. Au­hind ku­ju­tab en­dast ke­raa­mi­list too­si, mil­le kül­jel on püs­ti tun­nus­ta­valt üles­poo­le näi­ta­va pöid­la­ga kä­si ning põh­jal ki­ri „Häs­ti teh­tud!“. Au­hin­na idee­ka­van­di te­gi Vir­ve Kerm, sa­vist voo­lis An­ni­ka Blum.

Eelmine artikkelAeg­vii­du vast­la­peol üle 100 osa­võt­ja
Järgmine artikkelAru­kü­la kool ko­gus Par­di­ral­li jaoks 1700 eu­rot