Tub­li­de õpi­las­te tun­nus­ta­mi­ne

1098

Oma­va­lit­su­sed tun­nus­ta­vad õp­peaas­ta lõ­pu pu­hul üle­mi­ne­kuk­las­si­de tub­li­sid õpi­la­si. Kuu­sa­lu vald kin­gib klas­si­kur­su­se kii­tus­kir­ja­ga lõ­pe­ta­nud õpi­las­te­le Üle­mis­te Kes­ku­se 10eu­ro­se kin­ke­kaar­di, sel­le saa­vad ka hu­vi­koo­li­de edu­kad õpi­la­sed. Lok­sa linn premeerib muu­si­ka­koo­lis kii­tus­kir­ja saa­nud õpi­las­i sa­mu­ti Üle­mis­te Kes­ku­se 10eu­ro­se kin­ke­kaar­diga, Lok­sa güm­naa­siu­mi tub­lid õpi­la­sed saa­vad raa­ma­tu. Ani­ja val­las saa­vad üle­mi­ne­ku­k­las­si kii­tus­kir­ja­ga lõ­pe­ta­nud Üle­mis­te Kes­ku­se 20eu­ro­se kin­ke­kaar­di. Olüm­piaa­di­del au­hin­na­li­se ko­ha saa­vu­ta­nud algk­las­si­lap­sed li­saks Üle­mis­te Kes­ku­se 10eu­ro­se, 5.-12. klas­si õpi­la­sed saa­vad vas­ta­valt ko­ha­le kas 50-, 40-, või 30eu­ro­se kin­ke­kaar­di. Raasiku vallas kingivad koolid tublidele õpilastele raamatu, preemiaid ei jagata.