Toe­tus Ani­ja val­la noor­te­ko­gu­le

1244

Ees­ti Noor­teü­hen­dus­te Liit eral­das Ani­ja val­la noor­te­ko­gu­le 2017. aas­ta te­ge­vus­toe­tu­seks 604,76 eu­rot. Sel­le eest kae­ti Tee­me Ära tal­gu­päe­va­ga seo­tud ku­lud, kor­ral­da­tak­se noor­te­ko­gu lo­go­kon­kurss, te­hak­se koo­so­le­kuid ja mõt­te­tal­guid, kor­ral­da­tak­se sport­lik­ke te­ge­vu­si ja võist­lu­si Keh­ra su­vi­sel folk­loo­ri­fes­ti­va­lil, viiak­se sü­gi­sel lä­bi noor­te ta­len­di­kon­kurss „Ta­len­di­lae­gas“ ning liik­lu­so­hu­tu­se en­ne­tus­kam­paa­nia, mil­le raa­mes ja­ga­tak­se Keh­ra ja Ala­ve­re koo­li­de ning noor­te­kes­kus­te juu­res hel­ku­reid.

Eelmine artikkelKeh­ra ro­boo­ti­ka­ring lõp­pes ava­tud tun­ni­ga
Järgmine artikkelKuu­sa­lu Ra­da ja Ani­ja JK võit­sid, Raa­si­ku jalg­pal­li­mees­kon­nad kao­ta­sid