Tervisekeskuste arendamisest ja koostööst

1699

Eelmises Sõnumitoojas avaldasime Loksa elanike mõtteid haldusreformist. Üks vastajatest tõdes, et Loksa linna ja Kuusalu valla vahel on suur lõhe ning see on kurb.
Otsekui tema mõtte kinnituseks tegi Loksa linnavõim möödunud nädalal ootamatu sammu. Hoolimata Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse koostatud mudelist, mille järgi tuleks tervishoiuteenuse kättesaadavuse optimaalse mudelina arendada Loksa ja Kuusalu tervisekeskusi koos, võeti vastu arengukava, kuhu on Kuusalu asemel lisatud Võsu perearstikeskus Vihula vallast. Ehkki arengukavas põhjendatakse, et Kuusalu kaasamiseks puudub kokkulepe, ei ole Vihula vallavanema sõnul ka nende vallaga läbirääkimisi peetud. Mis on niisuguse arengukava mõte või poliitiline eesmärk, küsis Sõnumitooja Loksa linna juhilt, kuid selgust ei saanud.
Samas tunnistas ka Loksa linnapea, et Euroopa Liidu suuri toetussummasid Loksa tervisekeskuse renoveerimiseks ei pruugi saada, Harjumaale suunatavad rahad võivad minna Tallinna suurtele perearstikeskustele.
Omavalitsusjuhid on öelnud, et paralleelselt ELi toel väljaarendatavate tervisekeskustega jäävad tööle ka praegused väikesed perearstikeskused. Raasiku vallavanem kinnitas, et Raasiku ja Aruküla tervisekeskuste jaoks ei hakata toetust taotlema, need jätkavad oma tööd ning suund on sellele, et mitmekülgsemate meditsiiniteenuste pakkumiseks arendada Jüri tervisekeskust. Ka Kuusalu vallajuhid on seisukohal, et vald püüab oma võimaluste piires aidata Kuusalu perearstikeskusel tööd jätkata. Esmatasandi tervisekeskuse arengukava koostamise on algatanud Anija vallavalitsus.

Eelmine artikkelKehra Kodu kutsub tutvuma tegevusjuhendaja tööga. Miks?
Järgmine artikkelKehra korvpallineiud maakonnas kolmandad