Tal­gud Ani­ja val­la pe­re jaoks

657

Ala­ve­re las­teaia al­ga­ta­tud tal­gu­päe­val möö­du­nud lau­päe­val, 7. ap­ril­lil las­teaia töö­ta­ja ko­du­ma­ja juu­res Lü­ka­ti kü­las olid abiks 27 ini­mest. „Läks vä­ga häs­ti, sai­me teh­tud kõik plaa­ni­tud tööd ja ise­gi roh­kem,“ üt­les las­teaia di­rek­tor Eda-Mai Tam­mis­te, kes al­ga­tas kuu ae­ga ta­ga­si oma töö­ta­ja ai­ta­mi­seks akt­sioo­ni „Ai­ta­me oma­sid“. Ta kut­sus Keh­ra ko­man­dos pääst­ja­na töö­ta­nud me­he sur­ma jä­rel ük­si kol­me last kas­va­ta­va las­teaia­töö­ta­ja pe­re ela­mis­tin­gi­mus­te pa­ran­da­mi­seks ap­pi te­le­saa­te „Ko­du­tun­ne”. Saa­te­tiim lu­bas mai­kuus tul­la sü­gi­sel koo­li­mi­ne­va lap­se jaoks pöö­nin­gu­le tu­ba ehi­ta­ma, kuid en­ne on va­ja va­he­ta­da ma­ja ka­tus, pu­has­ta­da pöö­ning. Ka­tu­se on lu­ba­nud va­he­ta­da OÜ Gold-Const­ruc­tions. „Ko­du­tun­de” ko­ha­le­tu­lek eel­dab ka oma­pool­set pa­nust, 4000 eu­rot. Ku­na sel­lest ra­hast on veel pi­sut puu­du, oo­da­tak­se en­di­selt an­ne­tu­si. Need saab kan­da Ani­ja val­la­va­lit­su­se ar­ve­le, sel­gi­tus­se tu­leb li­sa­da „Lap­sed Lü­ka­ti kü­last“.

Eelmine artikkelAni­ja Süm­boo­li­kakon­kur­si võitis HANNIJÖGGI
Järgmine artikkelRaa­si­ku koo­li­le ot­si­tak­se di­rek­to­rit