Sõnumitoojas 9. detsembril

245
 • Aru­kü­la kesk­väl­ja­ku koh­ta esi­ta­sid ideid 17 ini­mest;
 • Ela­ni­kud te­gid et­te­pa­ne­kuid Kurg­la ak­tii­va­la koh­ta;
 • Noor­mees­te võit­lus­ta­he tõi Aru­kül­la Ees­ti kä­si­pal­li­ka­ri­ka;
 • Keh­ra Las­te­ta­re las­teaia uus ma­ja tu­leb Kes­ku­se tä­na­va äär­de;
 • Aeg­vii­du Me­si­ta­ru las­teaed päl­vis hea las­teaia tee­ra­ja­ja tiit­li;
 • Keh­ra güm­naa­sium esit­les juu­be­liks val­mi­nud al­ma­nah­hi;
 • Ani­ja mõi­sa te­gev­juht lah­kub;
 • Keh­ra nais­te kä­si­töö las­te­haig­la hea­te­ge­vus­laa­dal;
 • Lii­ni­buss pan­di käi­ma, aga pea­tu­se koh­ta siia­ni po­le;
 • Lok­sa hool­de­ko­du 72 klien­dil tu­vas­ta­ti ko­roo­na­vii­rus;
 • Kuu­sa­lu kool val­mis­tub õpi­las­ko­du tii­vast väl­ja ko­li­ma;
 • Kiiu män­gu­tup­pa too­di an­ne­ta­mis­tal­gu­te­ga hulk va­ja­lik­ke ese­meid;
 • Kuu­sa­lu noor­kot­kas­te juht MAT­TIAS IDA­VAIN sai Kait­se­lii­du sti­pen­diu­mi;
 • URMAS KIRT­SI jaa­nua­rist Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gus;
 • VEL­JO TOR­MI­SE vir­tuaal­kes­ku­se­le Hooand­ja­ga 12 530 eu­rot;
 • Kal­da tee ja Kal­daa­lu­se tee lõi­gud po­le enam Kuu­sa­lu val­la ko­ha­li­kud teed;
 • Koroo­na­vii­ru­ses­se na­ka­tu­nuid on Ida-Har­ju kõi­gis oma­va­lit­sus­tes.

Ostke värske ajaleht!
Selle lehe artiklid meie kodulehel saadaval 16. detsembril.