Sõnumitoojas 4. augustil

217
  • MONI­KA SA­LU ei nõus­tu Kuu­sa­lu val­la esi­ta­tud kah­ju­nõu­de­ga;
  • Muudatused Kuusalu vallavolikogus;
  • Aren­dus­ko­da viis väi­keet­te­võt­jad tut­vu­ma Ka­ru­la rah­vus­par­gi tu­ris­mi­piir­kon­na­ga;
  • Raa­si­ku esi­me­sel teeae­da­de päe­val avas uk­sed 13 teeae­da;
  • Raasiku valla teid remondib Verston;
  • Kihm­la ja Sa­lu­mäe kü­la­de ela­ni­kud ta­ha­vad ühis­te­ge­vu­si jät­ka­ta;
  • Valla reservfondist toetus Anija kortermajale ja Kehra rahvamajale;
  • Olüm­pia­la­ne TA­NEL LAAN­MÄE Ani­ja val­last jul­gus­tab noo­ri sead­ma suu­ri ees­mär­ke;
  • 1941. aas­ta sõ­ja­su­ve sünd­mu­sed Keh­ras koo­li­tüd­ru­ku pil­gu lä­bi;
  • Tul­ge Põh­ja-Ees­ti triip­hoo­ne­te ja ae­da­de päe­va­le!
Ostke värske ajaleht! 
Selle lehe artiklid meie kodulehel saadaval 11. augustil. 
Eelmine artikkelAren­dus­ko­da viis väi­keet­te­võt­jad tut­vu­ma Ka­ru­la rah­vus­par­gi tu­ris­mi­piir­kon­na­ga
Järgmine artikkelCovidi tõen­di­test