Sõnumitoojas 3. veebruaril

295
 • Ani­ja val­la aas­ta te­gi­ja­teks esi­ta­ti kok­ku 38 no­mi­nen­ti;
 • Keh­ras­se ker­kis lu­mest loo­maaed;
 • Lähia­jal al­gab Keh­ra rah­va­ma­ja saa­li re­no­vee­ri­mi­ne;
 • Orien­tee­ru­misk­lu­bi Põr­gu­põh­ja lii­dab kol­me põlv­kon­na har­ras­ta­jaid;
 • Pre­si­den­di­mat­ka ase­mel tuleb tänavu pre­si­den­di­mat­ka­kuu;
 • Tuden­gid pak­ku­sid Suur­pea­le in­sul­di­kes­kust ja ve­ti­ka­kas­va­tust, lin­na­ku vee­tor­ni ob­ser­va­too­riu­mi;
 • SEBE jä­tab osad ida suu­na pil­ve­bus­sid seis­ma;
 • Kuusalu Soojuse ehitused Valkas, Kaberlas, Uuris, Vihasoos, Suurpeal;
 • Al­gab Kuu­sa­lu koo­li algk­las­si­ma­ja ehi­tus;
 • Ah­ren­si kon­ve­rents Kuu­sa­lus kan­di­dee­rib kee­le­teo rah­vaau­hin­na­le;
 • Kesk­kon­naa­met kut­sub La­he­maa kü­la­sid tä­his­ta­ma rah­vus­par­gi 50. sün­ni­päe­va;
 • Laste ja noor­te hu­vi­te­ge­vu­se hü­vi­tis Raa­si­ku val­las;
 • Pere­kes­kus Män­ni­kä­bi on Aru­kü­las te­gut­se­nud 10 aas­tat;
 • Tar­tu ra­hu­le­pin­gul on Pe­ri­last pä­rit MAIT PÜÜ­MET­SA all­ki­ri;
 • Kul­tuur­ka­pi­ta­li aas­tap­ree­miad Raa­si­ku ja Ani­ja val­da;
 • Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud.

Ostke värske ajaleht!
Selle lehe artiklid meie kodulehel saadaval 10. veebruaril.

Eelmine artikkelAl­gab Kuu­sa­lu koo­li algk­las­si­ma­ja ehi­tus
Järgmine artikkelRaa­si­ku Val­la Sport soo­vib Aru­kül­la ra­ja­da vä­li­jõu­saa­li