Sõnumitoojas 29. juulil

937
 • Keh­ra Nukk an­dis Keh­ra pa­be­ri­päe­val esie­ten­du­se;
 • Ani­ja val­la ela­ni­kud hin­da­vad ko­du­kan­ti;
 • Soh­vik Cu­pi jalg­pal­li­tur­nii­ri või­tis Põr­gu­põh­ja;
 • Kol­gas on mõi­sa re­he­hoo­nes­se teh­tud tea­ter;
 • Kuu­sa­lu koo­li algk­las­si­ma­ja ehi­tus mak­sab 3,5 mil­jo­nit eu­rot;
 • Va­ra­hom­mi­ku­sed eten­du­sed VEL­JO TOR­MI­SE sün­ni­ko­dus;
 • Kuu­sa­lu noor ker­ge­jõus­tik­la­ne jäi na­pilt me­da­li­ta;
 • Kuusalu kooli direktori konkurss;
 • Lok­sa spor­di­hoo­ne saab värs­ke vä­li­sil­me;
 • Aren­dus­ko­ja õp­pe­reis Lä­ti­maa Šveit­si – Si­gul­da lin­na Gau­ja rah­vus­par­gis;
 • JAAN KROSS alus­tas kir­ja­ni­ku­tööd Aru­kü­las su­vi­ta­des;
 • Raa­si­ku en­di­se vee­tor­ni ka­tu­se re­mont;
 • Aru­kü­la neiud võit­sid ran­na­kä­si­pal­li­tur­nii­ri Põl­vas;
 • Raa­si­ku ja Aru­kü­la ter­vi­se­kes­ku­se fas­saa­di re­mon­t.
Ostke värske ajaleht!
Selle lehe artiklid meie kodulehel saadaval 5. augustil.
Eelmine artikkelPolitseisündmused Ida-Harjus
Järgmine artikkelAni­ja val­la ela­ni­kud hin­da­vad ko­du­kan­ti