Sõnumitoojas 27. novembril

1020
 • Harju aasta ettevõte Raasiku Õlletehas hakkab lisaks õllele ka pitsasid valmistama;
 • Küsitlusest selgus – Raasiku valla suurim kitsaskoht on kergliiklusteede puudumine;
 • Algas Raasiku valla kodanikukampaania;
 • Aruküla ÜVK on valmis;
 • Kriisiteemaline küsitlus Kuusalu valla külavanematele;
 • Kuusalu vallateede talihooldajad on valitud;
 • Eskiis Vabadussõja Kuusalu ausamba korrastamiseks;
 • Kolga koolis saab tutvuda uue spordialaga – kepphobustel hüppamisega;
 • RMK kavandab jaanuaris Rehatse kaitsealal 3 lageraiet;
 • Kuusalu noortekeskus on taas avatud viiel tööpäeval;
 • MTÜ IngVer ehitab Kehra aita toetuste ja annetuste abil tualettruumi;
 • Direktor RENNA REISI: „Nii väikesele kohale nagu Alavere on kool kingitus.”;
 • Kehra jäätmejaama avamiseks pole veel jäätmeluba;
 • Vingugaas – kaitske end nähtamatu vaenlase eest!
Ostke värske ajaleht!
Selle lehe artiklid meie kodulehel saadaval 4. detsembril.