Sõnumitoojas 25. novembril

256
 • Valk­la Ko­du hoo­ne­komp­leks on pan­dud müü­ki;
 • Koda­ni­ku­kam­paa­niad Raa­si­ku ja Ani­ja val­las;
 • Kuu­sa­lus on ko­roo­na­kol­de tõt­tu noor­tea­su­tu­sed su­le­tud;
 • Kol­ga muu­seum avas sa­da­de nuk­ku­de­ga näi­tu­se
  las­te­raa­ma­tu­te te­ge­las­test;
 • Kuu­sa­lu Va­ba­dus­sõ­ja au­sam­ba ümb­ru­se kor­ras­ta­mi­seks ot­si­tak­se va­nu fo­to­sid;
 • Kuu­sa­lu raa­ma­tu­ko­gu 100. sün­ni­päe­va tä­his­ta­ti ko­roo­na­le­vi­ku tõt­tu ta­ga­si­hoid­li­kult;
 • Meda­lit püüd­nud Kuu­sa­lu uju­ja tu­li Ees­ti noor­te pa­re­mi­kus nel­jan­daks;
 • Tu­ris­miü­hing osa­leb tur­va­lis­te siht­koh­ta­de pro­jek­tis;
 • Kuu­sa­lu val­la aas­ta te­gi­ja­te kon­kurss;
 • Kuu­sa­lu val­la noor­te­vo­li­ko­gu;
 • Raa­si­ku val­la ja Kurg­la kü­la esin­da­jad rää­ki­sid kros­si­ra­jast ja puh­kea­la pla­nee­ri­mi­sest;
 • Val­la­va­lit­sus ava­li­kus­tab Aru­kü­la lii­ku­vuss­kee­mi;
 • Raa­si­ku val­la jä­re­le­val­ves­pet­sia­list on JAAN VAR­TER;
 • Raa­si­ku­le ska­te­park;
 • Ani­ja val­las vä­he­neb las­teaia mak­si­maal­ne ko­ha­ta­su;
 • Ani­ja val­las saa­vad järg­mi­sel aas­tal mus­ta kat­te üle 8 ki­lo­meet­ri kruu­sa­teid;
 • KAI­DO KREIN­TAAL: „Ede­ta­be­li­koht pol­nud ees­märk, vaid hea töö vi­li.“;
 • Kehra kool riigieksamite tulemuste edetabeli esikümnes;
 • Keh­ra rah­va­ma­ja han­ge nur­jus.

Ostke värske ajaleht!
Selle lehe artiklid meie kodulehel saadaval 2. detsembril.

Eelmine artikkelKol­ga muu­seum avas sa­da­de nuk­ku­de­ga näi­tu­se las­te­raa­ma­tu­te te­ge­las­test
Järgmine artikkelAni­ja val­la võ­lu