Sõnumitoojas 21. septembril

264
 • Küla­selts soo­vib Ki­vi­loo koo­li­ma­ja müü­gi pea­ta­mist;
 • Raa­si­ku val­la noo­ri tree­ni­vad spor­dik­lu­bid saa­vad taotleda pea­ra­ha;
 • Omni­va plaa­nib sul­ge­da Aru­kü­la, Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku post­kon­to­rid;
 • Kuu­sa­lu val­la sot­siaal­ko­mis­jon;
 • Kiiu disc­gol­firadade ümb­ru­se rii­gi­met­sa raiekava;
 • ARVAMUS: Uuen­da­me koos Kuu­sa­lu val­la aren­gu­ka­va;
 • Aeg­vii­du Coop saab uue kaup­lu­se­hoo­ne;
 • Aeg­vii­du raa­ma­tu­ko­gu pre­mee­ris su­ve­lu­ge­mi­se pa­ri­maid;
 • Ani­ja val­las on uus jäät­me­ve­da­ja – OÜ EKO­VIR;
 • KIRJAKAST: Toi­du­jäät­me­te tek­ke vä­hen­da­mi­ne ja eral­di ko­gu­mi­ne on olu­li­ne;
 • KIRJAKAST: Maa uus väär­tus sel­gub ok­toob­ri vii­ma­sel päe­val;
 • Õhtu­ne buss Ala­ve­re-Voo­se va­hel muu­tub nõu­de­põ­hi­seks;
 • MAR­GUS MO­LOK Ani­ja vo­li­kok­ku veel ei naa­se;
 • Kii­re in­ter­ne­tiü­hen­du­se ra­ja­mi­ne Ida-Har­jus;
 • Selle nädala leht Anija, Kuusalu ja Raasiku valla kõikides postkastides.

Ostke värske ajaleht!

Selle lehe artiklid meie kodulehel saadaval 28. septembril.

Eelmine artikkelAeg­vii­du raa­ma­tu­ko­gu pre­mee­ris su­ve­lu­ge­mi­se pa­ri­maid
Järgmine artikkelKuu­sa­lu post­kon­to­ri ase­mel pos­ti­punk­ti ei tu­le