Sõnumitoojas 20. jaanuaril

213
 • Val­la­va­nem AND­RE SEPP: „Raa­si­ku val­la ee­lar­ve märk­sõ­na on in­ves­tee­rin­gud.“;
 • Sel­gu­sid Ani­ja ja Raa­si­ku val­la ko­da­ni­ku­kam­paa­nia au­hin­na­võit­jad;
 • Raa­si­ku val­la 2021. aas­ta ee­lar­ve;
 • Raa­si­ku val­las maa­maks ei muu­tu;
 • Raa­si­ku vald ot­sib jä­re­le­val­ves­pet­sia­lis­ti;
 • Aeg­vii­du keskus saa­b tä­na­vu kii­re in­ter­ne­ti;
 • Uus te­gev­juht ÜL­LE DAUT: „Soo­vin, et ai­na roh­kem ini­me­si leiaks tee Ani­ja mõi­sa.“;
 • JÜ­RI LILL­SOO ei naa­se Ani­ja vo­li­kok­ku;
 • HC Keh­ra kä­si­pal­lu­rid rü­hi­vad pea­lin­na nais­kon­da­de­le jä­re­le;
 • Laie­ne­nud Kol­ga muu­seu­mis on kor­ra­ga küm­me­kond väl­ja­pa­ne­kut;
 • RMK plaa­nib ehi­ta­da Vi­ru ra­ba juur­de suu­re park­la;
 • Näit­le­ja MIH­KEL TI­KER­PA­LU jook­sis hea­te­ge­vus­li­ku ma­ra­to­ni ko­du­kan­dis;
 • Val­la kroo­ni­ka­fil­mi te­gi­jaks va­li­tud Kuu­sa­lu Kroo­ni­kal on ko­du­kan­dist li­gi 200 vi­deok­lip­pi;
 • KRISTI VETEMAA Kuusalu volikogus tagasi;
 • Lumesadu segas prügivedu Kuusalu vallas;
 • EKA ja TalTechi tudengid Suurpeal, Pärispeal, Haras;
 • Lume­sa­du õhu­tas suu­sa­ra­du ra­ja­ma ka ro­hu­maa­de­le.

Ostke värske ajaleht!
Selle lehe artiklid meie kodulehel saadaval 27. jaanuaril.

Eelmine artikkelKRISTI VETEMAA Kuusalu volikogus tagasi
Järgmine artikkelJÜRI KU­RIK saab Ani­ja val­la tee­ne­te­mär­gi